Dobrodarzysz, jak czujesz, że możesz, na dalsze działania

Usuwamy bezsilność, konieczności, a gotowość na uwolnienie jawi się tym, jak darzysz lub możesz wspierać lokalnie tych, którzy rdzennie są Rodziną. Potrzebowaliśmy tylko narzędzi, by móc.

Możesz też, wesprzeć działania kooperatyw, tzn. jeżeli znasz gospodarzy, twórców którzy coś lokalnie wytwarzają, uprawiają, np. przetwory, dobra Ziemi, inne potrzebne życiu,
to przesyłasz coś od tych istot, jednocześnie przekazując wici o współpracy.

Wspieramy Rodzimą Przedsiębiorczość, zamiast kupować, odkupujemy sprawunki oraz pokazujemy lokalnie, jak pomagać tym, którzy tego potrzebują, pokazując też że mogą.

To co przekazujesz jest na to co dalej czynimy dla naszych rodzin, dzieci, Narodu, pokazując jak bezinteresownie możemy wspierać siebie dobrodarząc nawet bez konieczności wydawania tzw. pieniędzy.

Wydaje nam się, że nie mamy możliwości odwdzięczenia się, jeżeli jednak zrezygnujemy z czegoś co jest zbędne i nad obciąża to naturalnie pozwolimy by otrzymać coś co jest prawdziwe lecz wcześniej ukryte przed nami, choć możliwe. Pomagamy doświadczeniem, narzędziami sposobnością, a każdy ma swoją własną ścieżkę uwalniania się czynem by z radością dobrodarzyć.

Dobrodarzenie w dowolnej postaci

  • na rzecz rozwoju kooperatywy żywieniowej, kooperatywy edukacyjno-gospodarczej, gospodarczo-opiekuńczej, edukacyjno-opiekuńczej i mieszanej w tym pomoc w zakładaniu kooperatyw i darowni
  • na rzecz osad leśnych, upraw naturalnych
  • toner, papier do drukarki – (Drukarka Brother – toner TN-2320 / bęben -DR2300 dostępny na allegro link możemy podesłać smsem) do paczkomatu Parszów Kamieniczki 9 na numer telefonu 535 650 610.
  • przelew – odezwij się do nas, prześlemy wić nt. nr konta
  • dobrodarzenie to też utworzenie kooperatywy. Czyniąc, gdy wytwarzasz dla siebie i kogoś różne dobra np. odzież, rękodzieło, dobra żywieniowe, itp.
  • składając pozew składa się również inne towarzyszące uzupełnienia prawne i terapeutyczne np. procedura pierwszeństawa, procedura obiegowa, turacje terapeutyczne i ochronne, dekrety i inne. Powyższe wskazują na to, że naszą wolą jest brak waki z istotami pracującymi w tych tzw. urzędach, tzw. sądach oraz czynienie tego dla tych, którzy nie wiedzą jak się z tych uwikłań uwolnić z wolą odstąpienia od roszczeń bez oczekiwań gdy będzie sprzyjała ku temu możliwość

Zdrawiamy
Gosia, Paweł, Anna

wyciągamy ludzi z sekt korporacyjnych i religijnych
czynimy życie prostszym
chronimy prawa człowieka
usuwamy bezprawne przepisy
przywracamy naturalną edukację i rodzimą przedsiębiorczość wraz z opieką dla starszyzny
uwalniamy od uzależnień, nawet takich o których się nie mówi
przywracamy naturalne żywienie i dostęp do zdrowej żywnościowe
przywracamy dostęp do zasobów naturalnych