WYJAŚNIENIA I POWRÓT NA DROGĘ PRAWDY

 1. Pod względem prawnym, działalność rejestrowana w fikcji, gdzie funkcje występują w postaci tzw. osób, wymaga legalizacji, przy czym łatwiej jest zupełnie na nowo rozpocząć działalność bez kosztów i obostrzeń, bez nadzoru nieświadomie działających grup przestępczych (ministerstw, kuratoriów, sanepidów oraz innych zarejestrowanych fikcji w D-U-N-S i Poland Republic of).

 2. Ci, którzy nie wiedzieli o sprzeniewierzeniach lub żyli w zastraszeniu, ale także Ci, którzy sprzyjali i czują zmianę w sobie, by teraz już przeciwdziałać i odczyniać czynioną krzywdę, stają się dla siebie samych przykładem, z którego mogą czerpać inni uwikłani w tą działalność, bez oceniania i win.

  Pokazywaliśmy sobie samym jak bardzo nas jako Po-Lachów, Rdzennych, krzywdzono, by móc z tą mocą, uczynić co należy czynić i czym prawdziwie jest człowieczeństwo.

 3. Legalizacja tych wykazanych funkcji, nad którymi nadzór sprawuje Sąd Kontrolny Narodu, jest jednocześnie sposobem na zapewnienie obsługi i wsparcia, tam gdzie są one potrzebne, czyli w zakresie uwalniania od zależności, iluzji braków i odwracania wcześniej stosowanych dysfunkcji.

  Przyznanie się do sprzyjania śmierci, niewolnictwa, krzywdzenia, jest odwagą, która w szczerości następstw, przyczynia się do braku obwiniania oraz wspierania się w odbudowie krajów, oddawaniu sobie godności, wolności i prawdy do miłowania się jako jedna rodzina.

 4. Przyzwalanie na dysfunkcje i patologie, których pochodzenia nie znamy (zostały przed nami ukryte), jest przyczyną (wtórną i pierwotną) oraz sianiem zaczątków uszkodzeń rodziny, gospodarzenia oraz naturalności życia.

 5. Przeładowania w szpitalach, więzieniach, bezradność tzw. psychologów oraz rodziców, zostały już dostrzeżone przez człowieka czującego i narodowe ścieżki określają podstawowe drogi radzenia sobie jako Naród. Rdzennym jest człowiek, bez względu na klasyfikacje i inne wmówienia.

 6. Trucizny tzw. rozumowania oraz, przeinaczeń nowomowy, dualizmów oraz tzw. językowania (uszkodzonej gwary), uwikłań zobowiązań i zadłużania, w tym stosowanie przyzwoleń i nazewnictwa oraz zastępowanie naturalności sztucznością (w tym tzw. technologią), jest ułomnością na polach krzywd, nieświadomości, przyzwoleń oraz nadużyć (załączniki nr 1, 6, 39).

 7. Baczyć należy, iż tzw. państwowe organy, instytucje oraz służby, w tym administracja, korpus służby cywilnej, wojskowej oraz wszyscy Ci, którzy czują swoją rdzenność (jako czucie się istotą żywą, życiem), naturalnie włączają się w prace, które nakierowane są dla rodzin wszystkich nas, powrotu do człowieczeństwa, uwalniania od lęków oraz naturalności, pieczy życia oraz zdrowia.

DZIECI NALEŻY OTWIERAĆ DO ŻYCIA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, BY ZAPEWNIĆ IM

BEZ TZW. WYCHOWANIA, MOŻLIWOŚCI DO ŻYCIA, ODCIĄŻENIE DLA RODZICÓW,

BEZ NIEWOLNICTWA KSZTAŁCENIA BEZRADNOŚCI NA POTRZEBY FIKCJI