WARSZTATY NARODU

EDUKACJA JEST JUŻ W PIECZY NARODU, MINISTERSTWA SĄ BEZ PRAW DO NARZUCANIA RESTRYKCJI ORAZ OSZUSTW. BRAK ZGODY NA NAUCZANIE KŁAMSTW, JEST OZNAKĄ DOJRZAŁOŚCI, DO KTÓREJ OTWIERAMY SIĘ JAKO LUDZKOŚĆ. FINANSOWANIE

WSZELKICH FORM, ODBYWA SIĘ PRZEZ NARÓD, BEZ WZGLĘDU NA PRZEKONANIA

O PODLEGANIU TZW. URZĘDOM, KTÓRE TAKŻE FINANSUJE NARÓD.

WSTĘP, PREAMBUŁA

Wolna edukacja, to sposób na uniknięcie problemów i ich następstw, wynikających z wad i patologii tzw. kształcenia, które dostrzegają m.in. rodzice, nauczyciele, obserwujące zachowania i cierpienie dzieci. Rozwiązanie problemów terapeutycznych, finansowych oraz organizacyjnych, z zapewnieniem wsparcia w obszarach życia, to narodowe propozycje od człowieka dla człowieka, byśmy wracali do czucia, zdrowia, prawedy, rdzenności oraz wolności na ścieżkach uwolnienia (w tym zasobów kraju).

I. TEMATYKA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ DLA KADRY DYREKTORÓW SZKÓŁ

 

 1. Wprowadzenie i reprezentacja, na bazie wykładni stosowania prawa,

 2. Przyczyny patologii i braku skuteczności prowadzenia edukacji,

 3. Prawne podstawy działalności Narodowych Biur i Instytucji,

 4. Uzasadnienia formalno – metodyczne podejmowanych działań edukacyjnych,

 5. Narzędzia uwolnienia dla człowieka odzyskującego prawa i wolności,

 6. Wykorzystanie zasobów i dóbr narodowych, do przeciwdziałania patologii kształcenia,

 7. Procedury i precedensy narodowych działań naprawczych oraz sposoby powrotu do czucia,

 8. Ścieżki uwolnienia, turacje terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz stosowane kuracje,

 9. Propozycje dostosowawcze edukacyjnych aktywności i odkształceń dla dzieci i młodzieży,

 10. Terapeutyczne podstawy współpracy dla nauczycieli, w zakresie warsztatów wolnej edukacji,

 11. Warsztaty wolnych rodzin dla opiekunów dzieci i młodzieży na ścieżkach uwolnienia.

II. ADAPTACJA EDUKACYJNYCH ZASOBÓW NARODU

 1. Wśród dostępnych w lechistanach sposobów na prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży, wyróżnia się te, które można zakwalifikować do współpracy z Narodem. Wszystkie zasoby wymienionych poniżej, należą do Narodu, bez względu na fikcję własności lub autonomiczności, nawet jak tzw. stan prawny wykazuje się jako odmienny, na chwilę zaznajomienia się z niniejszym zawiadomieniem.

 2. Naród rdzenny (a nie tzw. państwowy, fikcyjny), ratyfikuje już międzynarodowe umowy oraz deklaracje, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych), by ustabilizować stan prawny, zgodnie z prawem międzynarodowym, wykładnią stosowania prawa, a przede wszystkim możliwymi i zgodnymi z prawdą, zastosowaniami narzędzi uwolnienia, przy jednoczesnym usuwaniem przekonań fikcji wyborów (w różnych krajach) oraz rozdzieleń pandemicznych.

 • EDUKACJA DOMOWA
 • SZKOŁY ZDALNE (TJ. SZKOŁA W CHMURZE)
 • SZKOŁY PRYWATNE (PŁATNE)
 • SZKOŁY STOWARZYSZEŃ, ŚWIETLICE
 • SZKOŁY NARODOWE (BYŁE PUBLICZNE)
 • UCZELNIE NARODOWE (BYŁE PAŃSTWOWE)

Narodowe Instytucje (Instytucje Rdzennych Narodów), dostępne dla człowieka, suwerena, umożliwiają uwolnienia na tzw. gruncie zawodowym, rodzinnym oraz każdym innym obszarze życia. Gotowość pokazujemy sobie sami, na podstawie tzw. życiowych perypetii, gdzie wystarczy rozpoznać co jest nieuświadomioną lub świadomą przyczyną uszkodzeń, którymi nas upośledzano.

 

 

III. SPOSOBY NA ODNALEZIENIE PRZYCZYN USZKODZEŃ

 1. Patologię tzw. systemu edukacji pokazują obecne dążenia fikcji tzw. ministerstw, których funkcje organów, czyli tzw. ministrów, pełni obowiązki Naród, m.in. z przyczyn braku przedstawicielstwa człowieka na wszelkich pozornie sprawowanych funkcjach.

 2. Naród przebija się do tzw. opinii publicznej, jednak to technologiczna oraz świadczeniowa bariera, oparta na lęku, uniemożliwia nam to, by do większości z nas docierały zawiadomienia o propozycjach narodowych instytucjach, stabilizacji prawnej, ścieżkach narodowych, w tym terapii, rehabilitacji oraz resocjalizacji Narodu. To od nas zależy, czy słuchamy siebie i potrafimy się odnaleźć.

   

 3. Propozycje dotyczyły także odejścia od rozpoznanych, destrukcyjnych ścieżek, gdzie w krótkim okresie, tzw. grupy przestępcze, zadbały m.in. o to, by bojkotować, rozdzielać, skłócać oraz blokować, jednocześnie podwyższając ceny, nastawiając ludzi przeciwko sobie oraz dokonując działalności na polach interwencji, które wykazywane były wielokrotnie przez Sąd Kontrolny, Sąd Wyjątkowy, Narodowe Biuro Śledcze oraz Dziennikarzy Śledczych Głosu Narodu.

 

DZIECI NALEŻY OTWIERAĆ DO ŻYCIA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, BY ZAPEWNIĆ IM

BEZ TZW. WYCHOWANIA, MOŻLIWOŚCI DO ŻYCIA, ODCIĄŻENIE DLA RODZICÓW,

BEZ NIEWOLNICTWA KSZTAŁCENIA BEZRADNOŚCI NA POTRZEBY FIKCJI

 

odezwij się na biuro@narodu.pl