KORZYŚCI DLA CZŁOWIEKA NA ŚCIEŻCE UWOLNIENIA

 1. Na podstawie prawa międzynarodowego, stosując przepisy prawa krajowego i stopniowo zmieniając sposób życia, mamy możliwość odciążania i uwalniania rdzennego na mocy Dekretu Rdzennych Narodów zawartych już w Istebnej, Włodawie, Gryfinie, a wprowadzania szeregu działań prawnych, ustabilizowanych m.in. precedensami oraz prawidłami międzynarodowymi.

 2. Jako Naród, dążymy do tego, by dla każdego człowieka i jego dobra, w tym tych chronionych prawem m.in. z art. 23 k.c., m.in. zapisanych w prawidłach, tzw. konstytucji, tzw. kodeksów, tzw. ustaw, tzw. rozporządzeń. W Dekrecie o Prawach Ludności Rdzennej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zapewniona jest ochrona istot, które czują. Piecza Narodu, w tym wynikająca ze ścieżek odszkodowawczych, jest możliwa m.in. na podstawie art. 77 tzw. ustawy zasadniczej, która jest nadrzędna do innych zbiorów przepisów w kraju.

 3. Zdrowie, sytuacja materialna i inne złudzenia życia codziennego pozwalają na otwieranie dzieci do dorosłości, jednak to dostęp do uczuć w rodzinie, powoduje możliwość dawania sobie szans i możliwości. Wszelkie formy nakierowania na wygodnictwo, korzyści oraz władze, można uznać, za sprzyjanie, z jednoczesnym uznaniem poddaństwa i przyzwolenia. Brak jest możliwości, byśmy bili to my, którzy powodowali cierpienie, podziały oraz krzywdy.

 4. Człowieczeństwo oraz inne wartości, oparte na miłości, której podobnie jak prawdy brak jest możliwości określenia, policzenia, opisania, a nawet nazwania, są kluczem do wspólnych rozwiązań, odchodzenia od tzw. myśli destrukcyjnych, dysfunkcji braków, uzależnień i presji.

 5. Narodowe Instytucje, które dążą do naprawy tego, co pozornie utraciliśmy (wprowadzono tego fikcje, przekonania, uznania, bezprawne umowy), czyli np. zdrowie, dostęp do natury, poczucie prawdy i szczerości samych dla siebie oraz współodczuwania drugiemu człowiekowi, który jest w potrzebie, by móc bez względu na to kim jest, oddać godność i możliwość spełniania się jako człowiek, o którym mowa jest w art. 4 i 31 tzw. konstytucji RP, która przecież przez i dla człowieka została stworzona przez Naród.

 6. Każda dobrowolna działalność o której mowa jest w art. 39 tzw. konstytucji RP, powinna być pozbawiona wad czynności z art. 58, 82-87 k.c. stwierdzonej na polach interwencji przez Naród i wykazanych w postaci krzywd, nieświadomości, przyzwoleń oraz nadużyć (załączniki 1, 6, 39 oraz inne znajdują się na stronie www.sad.lachicki.pl). Temu koncepcje i antykoncepcje, leki do lęków oraz chcenia do ucieczek podlegały od pokoleń, od urodzenia, co jako Naród obecnie przechodzimy.

 7. Szanując siebie, słuchając siebie oraz pokazując jak mogą żyć nasze dzieci, sami oddajemy sobie życie, wolności, dobra człowieka z art. 23 k.c. i naturalną zdolność do czucia, wykazane m.in. w Turacji Terapeutycznej. Czujący człowiek nie skrzywdzi innego, ale to nie znaczy, że nie będą potrzebne takie zawody, które ścigają, kontrolują, rozliczają i osądzają.

 8. Przez tę ciemność także przejść należy i wykonać ją mogą najlepiej Ci, którzy na początku sami siebie uwolnią. Napraw i porządkowania jest tyle, ile jest także możliwości, bez konieczności utraty wynagrodzenia, uzyskując dodatkowe korzyści.

 9. Jedyne co należy uczynić, to wspólnie podjąć działania, zgodne z prawem, do którego każdy ma prawdę stosowania, szczególnie gdy chroni swoją rodzinę i życie. Odzyskaniu czucia, służą składane Turacje Terapeutyczne i Rehabilitacyjne, do których przygotowywane są Kuracje Terapeutyczne i Rehabilitacyjne, w tym warsztaty dla tzw. lekarzy, duchownych, nauczycieli, mundurowych, administracji oraz korpusu służby cywilnej i innych społecznie zaangażowanych np. przedstawicieli organizacji.

 10. Stabilizacja prawna oraz współpraca, dotyczyć może m.in. regulacji międzynarodowych, w ramach których będzie możliwa kontynuacja działań ONZ, gdyż jako Rdzenni, mamy możliwość usuwania skutków działań grup przestępczych, które krzywdziły nasze rodziny.

 11. Naród mocy precedensów zasadniczych mamy możliwość odzyskania / uzyskania / otrzymania:

  • należności zapłaconych rat kredytowych,

  • zwrotu kosztów leczenia dziecka, rodzica, zwierzęcia,

  • nadpłat tzw. ubezpieczeń za pojazdy i przestrzenie domowe,

  • nadpłaconych podatków, opłat za dobra oraz składek tzw. ZUS,

  • pieczy nad 1 ha ziemi w opiekę, dla rodziny, w pieczy Enklawy

  • swobodnego podejmowania decyzji, w tym uwalniania się od ograniczeń,

  • uczestnictwa w innych dobrach (wykazanych w Dekrecie Rdzennych Narodów),

  • możliwości odzyskiwania należności za pomocą Waluty Zastępczej Narodu

  • udziałów w funduszach na rehabilitację, terapię oraz pieczę Narodu

  • możliwości utrzymania zatrudnienia, bez utraty pracy, na warunkach korzystniejszych