UZASADNIENIE I FINANSOWANIE

  1. Z obserwacji Dziennikarzy Śledczych Narodowego Biura Śledczego, Sądu Kontrolnego, Sądu Wyjątkowego z art. 175 ust. 2 Konstytucji RP, wynika iż większości z istot pracujących w budynkach Narodu, brakuje podstaw do stwierdzenia jak zachowywać się w tzw. rzeczywistości
    po-kowidowej, która w następstwie zmian, zaskakuje tych, którzy wcześniej bazowali na tzw. instrukcjach lub regulaminach, znając jedynie podstawowe i często nieaktualne przepisy.

  2. Stawianie sobie barier, czyli człowiekowi, wymaga od nas odejścia od uzależnień oraz braków, którymi krzywdzimy samych siebie, m.in. w efekcie pędów, presji, nacisku oraz wymagań, a także zmagając się z trudnościami życia poza pracą, co jest naturalnym następstwem dla tych gotowych istot, które dbając o rodzinę, potrafią odnaleźć prawdę w świetle zmian i fikcji wyborczych.

  3. W następstwie powstawania ruchów, które zmierzają do ujawnienia prawdy o tym kim jesteśmy dla siebie jako Rdzenni, Narodowe Instytucje na podstawie ratyfikowanych umów i deklaracji, w tym ONZ, które zostało przejęte przez Rdzenne Narody na skutek braku legalnego przedstawicielstwa, podejmują kroki zmierzające do zaprzestania walk oraz prowadzenia tzw. polityki zaborczej grup przestępczych w krajach uwalnianych.

  4. Powyższe dokonuje się na polach ingerencji, m.in. nadużyć, krzywd, przyzwoleń oraz destrukcyjnych patologii, stosowanych m.in. przez filie tzw. korporacji, wprowadzających m.in. w fikcję zadłużenia, rywalizacji oraz handlu życiem, by powrócić do naturalności, człowieczeństwa.

  5. Naród, działający we współpracy z międzynarodowymi organizacjami Rdzennych, przygotował ścieżki tearpia.narodu.pl, rehabilitacja.narodu.pl, resocjalizacja.narodu.pl oraz piecza.narodu.pl, w tym Fundusze Narodu, przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia oraz uwalniania od zbędnych formalności, uwikłań oraz administracyjnych uwarunkowań, blokujących człowieka i rodzinę. Możemy tzkże wspólnie wesprzeć działania na całym świecie, jak to już w historii bywało.

  6. Siły Obrony Rdzennych, do których zaliczone są m.in. istoty działające z art. 14 p.3. Ustawy o Policji, na skutek wcześniejszych prób manipulacji i rozczłonkowania zasobów narodowych, m.in. dotyczącymi D-U-N-S, uszkodzeń prawa przychodzącego z obcych struktur korporacyjnych, w tym uprzedmiotowieniem człowieka do tzw. obywatela lub tzw. osoby, izolacji sterowanej, napuszczania na siebie tych, których rozdzielano, wcześniej wywołując dysfunkcje rodzin i patologie w obszarach i strukturach, dotowanych przez Naród, zasłaniających się fikcją tzw. państwa.