WARSZTATY NARODU

DLA SIŁ OBRONY RDZENNYCH, W TYM ADMINISTRACJI,

KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ, WIĘZIENNEJ ORAZ WOJSKOWEJ

I. TEMATYKA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ DLA KADRY

  • Wprowadzenie i reprezentacja, na bazie wykładni stosowania prawa,
  • Przyczyny patologii i braku skuteczności prowadzenia interwencji,
  • Prawne podstawy działalności Narodowych Biur i Instytucji,
  • Uzasadnienia formalno – metodyczne podejmowanych działań,
  • Narzędzia uwolnienia dla człowieka odzyskującego prawa i wolności,
  • Wykorzystanie zasobów i dóbr narodowych, do przeciwdziałania krzywdom,
  • Procedury i precedensy narodowych działań naprawczych oraz sposoby powrotu do czucia
  • Ścieżki uwolnienia, turacje terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz stosowane kuracje.