Szanowne Dobrodziejki, szanowni Dobrodzieje,

w ramach działań naprawczych, składanych zapowiedzi, w następstwie współpracy podejmowanej w Narodzie, łącznie z organizacjami oraz międzynarodowymi zrzeszeniami m.in. Międzynarodowego Zrzeszenia Terapeutów oraz Międzynarodowego Zrzeszenia Rodziców, zapraszamy na finansowane z funduszy narodowych wyjaśnienia sytuacji w kraju, jednocześnie ułatwiające przejście z gospodarki rabunkowej oraz wynaturzania, upośledzania i zorganizowanego uszkadzania m.in. prawideł, do powrotu do zdrowia, wolności i pieczy społecznej, w tym dostępu do zasobów narodowych oraz rodzin.